- A -

Agentura ochrany přírody a krajiny

Agroprojekce Litomyšl

Agrotechnická opatření

Aktivní zóny

- B -

Broumov

- C -

Cidlina

ČHMÚ

- D -

Dědina

Dobruška

Dopis starostům obcí

Dotační tituly

IconSeznam dotací 2007 - 2008
IconSeznam dotací 2009

Ostatní

Protipovodňová opatření

IconProtipovodňová opatření
IconProtipovodňová opatření

Rybníky

Vodovody a kanalizace

IconVodovody a kanalizace 
IconVodovody a kanalizace 

Dotazník

Dokumentace na PPO

IconDokumentace na PPO
IconDokumentace na PPO_2

Máte přehled a informace o možnostech financování PPO

IconMáte přehled a informace o možnostech financování PPO
IconMáte přehled a informace o možnostech financování PPO_2

Navrhovaná PPO

IconNavrhovaná PPO
IconNavrhovaná PPO_2

Ohrožení obce jiným způsobem

IconOhrožení obce jiným způsobem
IconOhrožení obce jiným způsobem_2

Ohrožení obce ledovými jevy

IconOhrožení obce ledovými jevy
IconOhrožení obce ledovými jevy_2

Ohrožení obce plošným odtokem

IconOhrožení obce plošným odtokem
IconOhrožení obce plošným odtokem_2

Ohrožení obce při vybřežení

IconOhrožení obce při vybřežení
IconOhrožení obce při vybřežení_2

Potřebujete s PPO poradit

IconPotřebujete s PPO poradit
IconPotřebujete s PPO poradit_2

Protipovodňová opatření v územním plánu

IconProtipovodňová opatření v ÚP
IconProtipovodňová opatření v ÚP_2

Stav stávající PPO

IconStav stávající PPO
IconStav stávající PPO_2

Stávající PPO

IconStávající PPO
IconStávající PPO_2

Víte si rady s protipovodňovou ochranou

IconVíte si rady s protipovodňovou ochranou
IconVíte si rady s protipovodňovou ochranou_2

Zpracovaný povodňový plán

IconZpracovaný PP
IconZpracovaný PP_2

Zpracovaný územní plán

IconZpracovaný ÚP
IconZpracovaný ÚP_2

Žádost o dotace

IconŽádost o dotace
IconŽádost o dotace_2

Dvůr Králové nad Labem

- E -

Ekonomická analýza

Broumov

Cidlina

Dědina

Dobruška

Dvůr Králové nad Labem

Hořice

Hradec Králové

Jaroměř

Javorka

Jičín

Kostelec nad Orlicí

Labe

Metuje

Náchod

Nová Paka

Nové Město nad Metují

Nový Bydžov

Orlice

Rychnov nad Kněžnou

Stěnava

Trutnov

Úpa

Vrchlabí

Ella

- F -

Formulář ke stažení

- G -

Granty

2005

2006

2007

Icon2007
Icon2008

- H -

Historické povodně

Hydrologická data

IconHydrologická data
IconHydrologická data

Hodnocená území 2007

Hodnocení formulářů 2007

Hodnocení Studie PPO KHK 2005

Hodnotící zpráva o stavu ochrany před povodněmi

Horský

Hořice

Hradec Králové

Hráz

Hydrologická data

Hydrosoft Veleslavín

Charakter území

Charakteristika vodních toků

- J -

Jaroměř

Javorka

Jíčín

- K -

Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký kraj

Krkonošský národní park

- L -

Labe

Legislativní předpisy

Lesy ČR

LGS

- M -

Mapy

Mapy povodňových rizik

Metodický pokyn

IconSeznam dotací 2007 - 2008
IconSeznam dotací 2009

Metuje

Místa zhoršující odtokové poměry

Mobilní hrazení

- N -

Nádrže

Náchod

Navrhovaná PPO

Kategorie zpracování 1

Kategorie zpracování 2

Kategorie zpracování 3

Navrhovaná protipovodňová opatření

Navrhovaná protipovodňová opatření a územní plány

Nížinný

Nová Paka

Nové Město nad Metují

Nový Bydžov

- O -

Obce s odevztadným formulářem

Obtoková koryta

Odlehčovací koryta

Ohrožená místa

Ochranná hráz

Ochranná zeď

Orlice

- P -

Pevny jez

Plán hlavních povodí ČR

Plány povodňových rizik

Podhorský

Podklady pro zprácování

Pohyblivý jez

Poldr

Posouzení ORP

Broumov

Dobruška

Dvůr Králové nad Labem

Hořice

Hradec Králové

Jaroměř

Jičín

Kostelec nad Orlicí

Náchod

Nová Paka

Nové Město nad Metují

Nový Bydžov

Rychnov nad Kněžnou

Trutnov

Vrchlabí

Posouzení povodí

Cidlina

Dědina

Javorka

Labe

Metuje

Orlice

Stěnava

Úpa

Povodí Labe

Povodňové plány

Povodňový plán Královéhradeckého kraje

Povodňový uzávěr

Pozemkový úřad

Prevence

Preventivní opatření

Program 129120

IconSeznam dotací 2007 - 2008
IconSeznam dotací 2009

Programy

Programy prevence před povodněmi

Protipovodňová čerpací stanice

Protipovodňová opatření

Provozní řád

Předpovědní modely

Přehled žadatelů o granty KHK

- R -

Rekonstrukce jezu

Rekonstrukce koryta

Rekonstrukce rybníka

Retenční prostory

Retenční přehrážka

Rybníky

Rychnov nad Kněžnou

- S -

SCHKO

Broumovsko

Český ráj

Orlické hory

Směrnice EP k protipovodňovým opatřením

Směrnice MŽP

IconSeznam dotací 2007 - 2008
IconSeznam dotací 2009

Soulad s územním plánem

Srážkoodtokové vztahy

IconCidlina
IconDědina
IconJavorka
IconLabe
IconMetuje
IconOrlice
IconStěnava
IconÚpa

Stávající protipovodňová opatření

Stážkoměrné stanice

Stěnava

Strategie ochrany před povodněmi

Studie

Labe

Stěnava

Úpa

Suché nádrže

- T -

Technická opatření

Opatření k transformaci povodní

Protipovodňová opatření na vodních tocích

Trutnov

- U -

Úpa

Úvod

Území rozlivu povodní

Územní plány

- V -

Vodní nádrže

Vrchlabí

Vyhodnocení povodňových rizik

- Z -

Záplavová území

Zkapacitnění koryta

Zkapacitnění objektů toku

Změna územního plánu

Zpevnění břehů

Zvýšené podezdívky

Zvýšení ochrany